Sint hund                

Tittel : SINT  HUND

Kunstner : ROY / 10 år

Opprinnelse :Denne hunden ble 
tegnet, på frihånd etter et bilde
fra et PC-tegneprogram.


Original : Blyant