Tessa med venn   Tittel : TESSA  MED  VENN

  Kunstner : ROY / 10 år

  Opprinnelse : Denne tegningen
  ble laget på frihånd etter en 
  modell av en sittende hund - 
  en av husets mange kosedyr.


  Original : Blyant