Inge - karikatur      

 Navn : INGE

Tittel: Matmor

Født : 1960

Egenskaper : Temperamentsfull; 
stor sans for humor; sjenert; 
fordomsfritt

Hobby : Tessa's Homepage; reise; 
fotografere; lese; kryssord